Kinesitherapie

Iedereen met een orthopedisch letsel of een letsel aan het bewegingsapparaat, van welke aard dan ook, kan bij MY KINE terecht. Je zal individueel begeleid worden door een van onze therapeuten om een optimaal herstel mogelijk te maken. De kinesitherapeut gaat de oorzaak van het probleem opsporen en aanpakken waarbij het belangrijk is te herstellen op maat, op uw ritme.

De algemene kinesitherapie omvat in grote lijnen onderstaande aandoeningen:

  • Pre- en postoperatieve revalidatie: prothesechirurgie, voorste/achterste kruisbandletsels en rugoperaties
  • Rug of nek aandoeningen, gewrichtsproblematieken (artrose en reuma)
  • Spier-peesaandoeningen (spierrupturen, tendinitis, …), ligamentaire letsels (verstuikingen, luxaties, …), kraakbeenletsels en breuken
  • Temporomandibulaire dysfyncties (stoornissen aan het kaakgewricht)
  • Neurologische aandoeningen: CVA (herseninfract), MS en Parkinson
  • Cardiologische aandoeningen : CABG (kransslagaderoverbruggingen), hartinsufficiëntie en ablaties
  • Pneumologische aandoeningen: COPD, hyperventilatie en astma
  • Bij problemen van het lymfesysteem (lymfoedeem en lipoedeem)
  • Vertigo/BPPV (duizeligheids- of evenwichtsklachten)